آخرین خبر وزیر نفت درباره کارت سوخت/ قانون درباره نحوه سوختگیری چه می‌گوید؟

0
23

جواد اوجی وزیر نفت گفت: در هیچ یک از جایگاه ‌ها کارت سوخت حذف نشده و فقط تعداد آن‌ها کمتر شده است. او گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده که افراد از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند.

وزیر نفت در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی گفت: در هیچ یک از جایگاه ‌ها کارت سوخت حذف نشده و فقط تعداد آن‌ها کمتر شده است. از جایگاه ‌ها کارت سوخت حذف نشده و فقط تعداد آن‌ها کمتر شده است.

جواد اوجی امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده که افراد از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند.

وزیر نفت افزود: در هیچ یک از جایگاه ‌ها کارت سوخت حذف نشده و فقط تعداد آن‌ها کمتر شده است. از جایگاه ‌ها کارت سوخت حذف نشده و فقط تعداد آن‌ها کمتر شده است.