آخرین وضعیت اقتصاد آمریکا

0
193

حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر به ۲۲ تریلیون و ۸۹۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار رسیده است.

میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه سپتامبر به سه تریلیون و ۸۶۵ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار رسیده است.  میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه ۱۱ هزار و ۶۱۹ دلار اندازه گیری شده است.

از طرف دیگر میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به یک تریلیون و ۹۹۵ میلیارد و ۱۲ میلیون دلار رسیده است. این میزان درآمد برای مالیات ها بر درآمد شرکت های آمریکایی ۳۱۱ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار بوده است.

در این ماه، بدهی ایالت های آمریکا دو تریلیون و ۱۴۵ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار و سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی های دولت این کشور معادل ۶۴۴۸ دلار بوده است. حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر به ۲۲ تریلیون و ۸۹۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار رسیده که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است.

جمعیت آمریکا در حال حاضر ۳۳۲ میلیون و  ۷۱۵ هزار نفر است که از این تعداد،  ۱۵۳ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در بازار کار مشارکت داشته اند. شمار جمعیت بیکاران آمریکایی تا پایان این ماه معادل هشت میلیون و ۳۹۸ هزار نفر بوده است.

سهم بخش خصوصی از اشتغال کل، ۱۲۰ میلیون و ۸۹ هزار شغل و بخش دولتی ۲۲ میلیون و ۷۹۳ هزار شغل بوده است. هم چنین ۹ میلیون و ۵۹۹ هزار آمریکایی نیز خود اشتغال بوده اند و از بین کل شاغلین آمریکایی،  ۱۲۷ میلیون و ۵۴۹ هزار نفر به صورت تمام وقت و ۲۵ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر به صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند.

تا پایان ماه سپتامبر متوسط قیمت خانه در آمریکا ۳۶۷ هزار و ۹۱۳ دلار و متوسط درآمد سالانه ۳۵ هزار و ۶۶۴ دلار بوده است. در شرایطی که تا پایان این ماه ۳۶ میلیون و ۴۰۴ هزار آمریکایی در فقر زندگی می‌کرده اند، ۱۸ میلیون و ۷۸۴ هزار نفر یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته اند.