آیا لوازم خانگی ایرانی گران است؟

0
87

«صنعت لوازم خانگی ایرانی نباید بدون رقیب خارجی باشد»، این گزاره درستی است که تقریبا همه به آن اذعان دارند، اما حضور رقیب خارجی باید منطقی و مدیریت شده و به‌نفع تولیدکننده داخلی باشد. مخصوصا حالا که می‌دانیم بازگشت شرکت‌های خارجی یک طراحی آمریکایی برای لطمه‌زدن به صنعت ایران است.

این روز‌ها خبر بازگشت برند‌های خارجی در حوزه لوازم‌خانگی سروصدای زیادی به پا کرده است؛ از طومار چندهزارنفری کارگران لوازم‌خانگی که در کارخانه‌های این صنعت درحال چرخیدن و امضاشدن است تا نطق نماینده مجلس و اعلام هشدار برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی و حمایت رئیس مجلس از تولیدکنندگان لوازم خانگی این صنعت را به صدر اخبار آورده است. اما بررسی تفصیلی وضعیت این صنعت و آنچه در این سال‌ها بر آن رفته می‌تواند ما را با واقعیت‌هایی آشنا کند.