اجرای آزمایشی عرضه سوخت با کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران

0
37

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.

محمد صادقی در اینباره افزود: در مرحله نخست، این طرح در یک جایگاه به‌صورت پایلوت در شهر تهران اجرایی خواهد شد و در صورت آماده بودن بستر‌ها و دریافت مجوز‌ها و انجام مراحل خوداظهاری از سوی افراد، به سمت عرضه بنزین سوپر با کارت مغناطیسی در دیگر جایگاه‌ها خواهیم رفت.