احکام افزایش ۱۵ درصدی پرداختیهای وزارت بهداشت

0
154

در پی اعتراض جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت سرانجام احکام افزایش ضریب ۱/۱۵ برای بازنشستگان سال های ۹۷ به بعد صادر شد.

لازم به توضیح است؛ که در اجرای جلسه کارشناسان صندوق بازنشستگی با کارشناسان سازمان اموراداری وزارت بهداشت، درنهایت جدول گروههای ۲۰ گانه سال ۹۶ کارکنان دولت، مبنای محاسبه افزایش ۱۵ درصد قرار گرفته و احکام بر همان مبنا صادر شده است.

گفتنی است، اکبر شیرمحمدی مدیر فنی صندوق بازنشستگی کشوری به همراه تیم کارشناسان ذیربط در روزهای تعطیل اقدام به محاسبه و صدور احکام کرده اند.