ادامه رسیدگی به طرح امنیت غذایی در دستور کار مجلس

0
203

ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و با حضور ۱۹۵نماینده از دقایقی قبل آغاز شد و بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار امروز نمایندگان است.

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو و لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر هم در دستور کار  امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع،  لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و لایحه مقاوله نامه بازرسی کار نیز برای دستور جلسه امروز پیش بینی شده است.

لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی حادثه انفجار و آتش سوزی کلینیک درمانی سینامهر تهران نیز در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.