ارز تنها لنگرگاه اقتصادی کشور شده است / برای مهار تورم باید سراغ بانک‌های ناتراز برویم

0
25
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: تاکید بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانکها و تهدید آنها به ادغام و لغو مجوز در صورت ادامه ناترازی‌ها رویکردی درست و کارشناسانه در راستای کاهش تورم است. این بانک‌ها با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی دارند باعث رشد پایه پولی می‌شوند.