اسناد عادی باعث فرار مالیاتی و پولشویی می‌شد/ سیاست‌های حمایتی از این پس هدفمند می‌شود

0
19

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف کشور در بحث سیاستگذاری نبود داده‌های قابل اتکا است؛ این موضوع در رابطه با زمین و مسکن از دیگر مباحث مشهودتر هست و عامل اصلی آن نیز وجود اسناد غیر رسمی و عادی است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم ثبت اسناد غیر رسمی و تاثیر آن در اقتصاد ایران گفت: کیفیت حکمرانی یک کشور وابسته به میزان شفافیت و قابل استناد بودن اطلاعات و داده‌هاست که در سیاست گذاری‌های رفاهی، مبارزه با پولشویی و اخذمالیات و… به کار می‌آید.