اعتراف خاندوزی به نقش دولت در سقوط شاخص بورس

0
106

اعتراف خاندوزی به نقش دولت در سقوط شاخص بورس باعث غافلگیری کارشناسان شده است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

فشار دولت برای فروش اوراق به خروج پول از بازار بورس متهی شده و شاخص را منفی کرده است. ضمن اینکه، این راه حل نتیجه ای برای عدم خلق پول نداشته و در زمان سررسید اوراق فروخته شده مجددا با فشار برای خلق پول مواجه خواهیم شد.

نکته مهم دیگری که کارشناسان مدنظر دارند این است که بانک ها، منابع لازم برای خرید این اوراق را از چه محلی تامین کرده اند؟ ضروری است سید احسان خاندوزی روشنگری کند که بانک ها در ماه جاری چه میزان خلق پول انجام داده و یا به تعهدات خود در قبال بانک مرکزی عمل نکرده اند؟ بودجه ریزی دولت در 20 سال گذشته تنها 13 درصد از خلق پول را به خود اختصاص داده و مابقی خلق پول را بانک ها انجام داده اند.