افزایش قیمت ۲۱ ارز در بازار بین بانکی

0
170

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۱ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۱ ارز با روند صعودی، ۱۴ ارز با روند نزولی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

افزایش قیمت ۲۱ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۲۱ ارز در بازار بین بانکی