افزایش ۱۰ درصدی روغن موتور سواری و سنگین

0
64

با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت سازمان حمایت، قیمت روغن موتور خودرو‌های سبک و سنگین ۱۰ درصد افزایش یافت.