برق ۱۰ میلیون نفر رایگان شد

0
70

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعرفه برق مشترکانی با مصرف زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت رایگان محاسبه می‌شود، گفت: بر این اساس، هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شده است.

انتقال و توزیع نیروی برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: مشترکانی که زیر ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف‌ها قرار می‌گیرند که حدود ۸۶ درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند؛  هزینه برق ماهانه این مشترکان حدود ۱۵ هزار تومان است.

وی ادامه داد: تعرفه برق مشترکانی که تا سطح ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف کنند، تنها هفت درصد در سال اضافه می‌شود اما کسانی که بیش از این میزان مصرف داشته باشند، ۱۶ درصد دیگر نیز به تعرفه برق آنها اضافه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: از میان همه مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو پرمصرف‌هایی هستند که دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند اما از این میان تنها ۲ درصد در گروهی قرار می‌گیرند که بیش از ۲ برابر الگو برق مصرف و قبض‌هایی با ارقام بالا را دریافت می‌کنند.

رجبی مشهدی گفت: براساس قانون، هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی محاسبه می‌شود اما مازاد برآن با میانگین قیمت تمام‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر مشترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا سقف ۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: مشترکان پرمصرف می‌توانند برای‌تامین برق مورد نیاز خود اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک کنند یا آنکه هزینه برق مصرفی خود را براساس میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازند.

رجبی مشهدی گفت: برای هر منطقه الگویی تعریف می‌شود که براین اساس۵ منطقه شامل یک منطقه عادی و ۴ منطقه گرمسیر وجود دارد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد مناطق کشور در گروه مناطق عادی قرار می‌گیرند و شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد در این گروه قرار دارند که الگوی مصرف برق در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره مشترکان پرمصرف قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا، ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون مشترک خانگی هستند.