برنامه تعمیرات نیروگاهی متوقف شود

0
190

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: برنامه های تعمیرات نیروگاهی به غیر از موارد اضطراری باید متوقف شود.

«محمدحسن متولی زاده» روز سه شنبه در جلسه اضطراری برق در مرکز پایش صنعت برق افزود: توقف این برنامه ها با هدف کمک به پایداری شبکه برق و تامین به موقع برق است.

وی، بر اطلاع رسانی مستمر تاکید کرد و گفت:  باید در اطلاع رسانی ها، تأثیـر شدید شرایط آب و هوایی بر مصرف برق تبییـن شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: همچنین باید آثـار کم بارشی، نحوه برخورد با مراکـز استخراج غیرمجاز و اداره های پُرمصرف برای مردم اطلاع رسانی شود.

متولی زاده افزود: با وزارت صمت برای جلب بیشتر همکاری با صنایع، هماهنگی شده است.

مدیرعامل توانیر در عین حال با بیان این که باید به دور از جریانات سیاسی به خدمت رسانی بپردازیم، خاطرنشان کرد: باید ضمن دعوت مردم به حضور در انتخابات، از موضع‌گیری ها پرهیز و صرفـاً به خدمت رسانی و تأمین برق مردم بپردازیم.

وی همچنین با اشاره به این که تنها دو راه برای جلوگیری از اعمال خاموشی وجود دارد، گفت: یک راه ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید است که اعتباری بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیاز دارد و در مدت زمان کوتاه نیز به نتیجه نخواهد رسید.

متولی زاده ادامه داد: راه دوم جلب مشارکت عمـوم مردم برای همکاری در مدیریت مصرف را انجام کارهای ساده مانند تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی است و خاموش کردن لامپ های اضافـی است که می توان با انتخاب آن از خاموشی رهایی پیدا کنیم.

در این نشست همچنیـن” علامعلی رخشانی مهر” معاون هماهنگی توزیـع توانیر نیز از لغـو تمام مرخصی های مدیران صنعت برق تا پایان انتخابات خبـر داد و گفت: در کنار انتخابات، شرایط تنش دمایی هفته های پیش رو، فشار مضاعفی را به همکاران در صنعت برق وارد خواهد ساخت.