برنت ۹۴ دلار و ۸۷ سنت شد

0
31

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹۱ سنت معادل ۰.۹۷ درصد افزایش به ۹۴ دلار و ۸۷ سنت رسید.

تمرکز بازار‌ها بر کمبود عرضه در آستانه فصل زمستان و دورنمای ضعف اقتصاد آمریکا قیمت نفت را در اولین ساعات تجارت در روز چهارشنبه بالا برده است.