بنزین 11 هزار تومان می‌شود؟

0
111

نوع آزادسازی قیمت بنزین در سال ۹۸ این نگرانی را ایجاد کرده بود که نظام به روش خسارت بار کنونی از ترس تبعات اجتماعی ادامه داده و به آتش زدن منابع انرژی خود ادامه دهد، اما از مجلس خبرهای مثبتی به گوش می رسد.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دنبال تکمیل طرح ناتمام هدفمندسازی یارانه ها هستند؛ تا قیمت حامل های انرژی آزاد شده و در مقابل، یارانه مردم نیز که از سال ۱۳۸۹ تاکنون تغییر نکرده و به ۲ دلار در ماه کاهش یافته است افزایش پیدا کند. یانه نقدی در سال ۱۳۸۹ حدود ۴۵ دلار در ماه بود.

در صورت اجرای این طرح، اگرچه قیمت بنزین به تقریبا ۱۱ هزار تومان افزایش خواهد یافت، اما یارانه نقدی مردم نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده و باعث کنترل مصرف دیوانه وار انرژی در کشور خواهد شد. قیمت بنزین فوب خلیج فارس حدود ۴۰ تا ۵۰ سنت به ازا هر لیتر است که فاصله زیادی با قیمت ۱۲ سنتی ایران دارد و همین مساله باعث میلیاردها دلار قاچاق به کشورهای همسایه شده است.