بورس جان ندارد؛ ریزش ۴۰۱ واحدی شاخص کل!

0
67

بازار در ابتدای معاملات امروز با یک روند خنثی کار خود را آغاز کرده است.

در ابتدای معاملات امروز شاخص کل تنها ۳۶ واحد رشد کرد اما سپس با ریزش ۴۰۱ واحدی مواجه شده است، شاخص هم وزن اما در این ناحیه مثبت شده و با رشد ۸۰۶ واحدی مواجه شده است.