تکذیب حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان

0
74

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: حمله سایبری متوجه تارنمای خوداظهاری سامانه ملی املاک و اسکان نبوده و اطلاعات مردم در این سامانه با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی محفوظ است.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به اختلال به وجود آمده در سامانه ملی املاک و اسکان گفت: حمله سایبری متوجه تارنمای خوداظهاری سامانه ملی املاک و اسکان نبوده و اطلاعات مردم در این سامانه با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی محفوظ است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دلیل اختلالات گزارش شده در روند فرآیند خوداظهاری تاکید کرد: اختلال به وجود آمده به دلیل اختلال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی است و هر ارتباطی با حمله سایبری در این سامانه تکذیب می‌شود.

*اختلالات سامانه املاک به زودی مرتفع می‌شود

اصلانی در پاسخ به این سوال که فرآیند خود اظهاری سامانه ملی املاک و اسکان در چه تاریخی فعالیت خود را از سر می‌گیرد، گفت: اطلاعی از زمان رفع اختلالات سامانه‌ای ندارم، اما امیدواریم در اسرع وقت مشکلات مرتبط با این مسئله حل شود و مردم فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک را از سر گیرند.

بنا بر این گزارش از تاریخ 18 تیرماه سال جاری برخی از سامانه‌های تحت وب وزارت راه و شهرسازی دچار اختلالات گسترده شده و از دسترس خارج شده‌بودند.