ثبت پیک های تابستانی مصرف برق در اردیبهشت

0
240
انرژی

اکودیلی: مقادیری از پیک مصرف برق که در سالهای گذشته در تابستان رقم می خورد، امسال در اردیبهشت ماه به ثبت رسیده است.

رسیدن پیک مصرف برق به مرز 50 هزار مگاوات که یکی از شاخصه های رسیدن به ایام تابستان در سالهای گذشته بود، امسال برای نخستین بار در اردیبهشت ماه بروز کرده و این مسئله نشان می دهد که پیک مصرف برق تابستان به مراتب بیش از این رقم خواهد بود.

پیش از این، طبق آمار رسمی وزارت نیرو، شاهد رشد 22 درصدی مصرف برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل بودیم. به نظر می رسد با به پایان رسیدن اردیبهشت ماه، آماری مشابه رشد مصرف برق فروردین، برای رشد مصرف برق در دومین ماه سال نیز اعلام شود.

طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در ماه جاری، در روز بیست و دوم اردیبهشت ماه، پیک مصرف برق از مرز 49 هزار مگاوات گذشت و به رقم 49 هزار و 482 مگاوات در ساعت 12 و 45 دقیقه ظهر رسید. ثبت این میزان مصرف برق در پیک روزانه بیست و دوم اردیبهشت 1400 در حالی است که در روز مشابه سال گذشته، پیک مصرف برق 41 هزار و 853 مگاوات بود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید