جزئیات برآورد سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم/ ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی برای ۱۴۰۲ شدنی است؟ + جدول

0
21

به منظور اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ابتدایی(۱۴۰۲) لازم است رقم سرمایه‌گذاری به ۴ هزار و ۲۴۶ هزار میلیارد تومان برسد که ۵۱۷ همت(۱۰ میلیارد یورو) سهم سرمایه‌گذاری خارجی و ۵۱۷ همت نیز سهم صندوق توسعه ملی است.

در سال 1401 شاهد سرمایه‌گذاری 2 هزار و 569 هزار میلیارد تومانی در کشور بودیم. براساس جزئیات برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم بانک‌ها از این میزان سرمایه‌گذاری 1 هزار و 101 هزار میلیارد تومان(42.8 درصد)، بازار سرمایه 541 هزار میلیارد تومان(21.1 درصد)، بودجه عمومی دولت 269 هزار میلیارد تومان(10.5 درصد)، منابع داخلی شرکتهای دولتی 327 هزار میلیارد تومان(12.7 درصد)، صندوق توسعه ملی، 68 هزار میلیارد تومان(2.6 درصد)، منابع آورده بخش خصوصی 220 هزار میلیارد تومان(8.6 درصد) و منابع خارجی 43 هزار میلیارد تومان(1.7درصد) بوده است.

پیش‌بینی رشد دو برابری سرمایه‌گذاری ریالی برای سال 1402/ سهم 20 میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری خارجی در تامین منابع

با وجود این میزان سرمایه‌گذاری در سال 1401، به منظور اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ابتدایی(1402) لازم است رقم سرمایه‌گذاری به 4 هزار و 246 هزار میلیارد تومان برسد. براین اساس سهم بانک‌ها از این میزان سرمایه‌گذاری 1 هزار و 166 هزار میلیارد تومان(27.5 درصد)، بازار سرمایه 900 هزار میلیارد تومان(21.2 درصد)، بودجه عمومی دولت 328 هزار میلیارد تومان(7.7 درصد)، منابع داخلی شرکتهای دولتی 526 هزار میلیارد تومان(12.4 درصد)، صندوق توسعه ملی، 517 هزار میلیارد تومان(12.2 درصد)، منابع آورده بخش خصوصی 290 هزار میلیارد تومان(6.8 درصد) و منابع خارجی 517هزار میلیارد تومان(12.2 درصد) در نظر گرفته شده است.

نکته قابل توجه در این جدول افزایش چند برابری سهم صندوق توسعه ملی و منابع خارجی(سرمایه‌گذاری مستقیم و فایناس) به میزان هر کدام 10 میلیارد یورویی است. در مقابل این افزایش شاهد کاهش سهم بانک‌ها(ثابت ماندن آن در به نسبت 1401)، بودجه عمومی دولت و آورده بخش خصوصی هستیم. سهم بازار سرمایه و منابع داخلی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز تحقق برنامه هفتم توسعه در سال ابتدایی خود نیز تغییر چندانی نداشته است.

گفتنی است، شاید مهم‌ترین ابهام در خصوص تحقق این منابع که می‌تواند اجرای آن در سال 1402 را تحت تاثیر قرار دهد مربوط به سهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن است. در نهایت باید دید که آیا سهم 10 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی که تعیین شده است در نهایت محقق خواهد شد یا خیر.

لازم به ذکر است، سرمایه‌گذاری متوسط سالانه برای اجرای برنامه هفتم توسعه نیز 6 هزار و 650 هزار میلیارد تومان است.

جدول جزئیات سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم در سال 1402 به شرح زیر است:

برنامه هفتم توسعه ,