حقوق کارمندان دولت در سال 1401 افزایش نخواهد داشت؟

0
104
توقع نداشته باشیم در بودجه سال 1401 با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.

اخیرا احسان خاندوزی اعلام کرده است، باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل گردد.

وزیر اقتصاد یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را  موضوع لایحه بودجه سال 1401 دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال 1401 با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.

این درحالی است که چندی قبل سازمان برنامه  بودجه بخشنامه بودجه 1401 شرکتهای دولتی را منتشر کرد که بر این اساس افزایش علی الحساب حقوق 10 درصد در نظر گرفته شده بود. هر چند در ان برهه نیز انتقادهایی نسبت به این موضوع مطرح شد اما باید توجه داشت که بحث علی الحساب مثل تیغ دو لبه عمل کند. یعنی ممکن است این عدد در لایحه بودجه 1401 دولت،  افزایش و یا کاهش داشته باشد.