خانوارها چند برابر بانک‌ها هزینه آب و برق می‌دهند؟

0
56

نگاهی به میانگین کل خانوار‌های کشور نشان می‌دهد خانوار‌های شهری ایران در سال ۱۳۹۸ از هزینه ۴۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومانی خود ۲.۵ درصد (یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان) آن را صرف هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل کرده‌اند.