خوراک و پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شدند؟

0
83

تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به ۵۷.۴ درصد رسید. تورم گروه پوشاک و کفش نیز طی این مدت به ۵۵.۴ درصد رسیده است. البته میزان گران شدن این دو گروه کالایی کمتر از تورم نقطه به نقطه گروه هتل و رستوران و همچنین گروه مبلمان و لوازم خانگی بوده است.

بررسی آمار تورم تیر ماه 1400 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد که از میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی، چهار گروه تورم بیش از ۵۰ درصد، چهار گروه تورم بیش از ۴۰ درصد و سه گروه نیز تورم بیش از ۲۰ درصد را در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده اند. تنها تورم کمتر از ۱۰ درصد متعلق به گروه ارتباطات با تورم ۸ درصدی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال ۹۹ است.

گروه هتل و رستوران با تورم ۶۲.۳ درصدی بیشترین تورم را در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال ۹۹ تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه بخش مبلمان و لوازم خانگی نیز  ۵۹.۶ درصد بوده است. رتبه اول و دوم گرانی در تیر ماه امسال با توجه به تورم نقطه به نقطه به این دو گروه کالایی تعلق گرفته است.

تورم نقطه ای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته به ۵۷.۴ درصد رسید. تورم گروه پوشاک و کفش نیز طی این مدت به ۵۵.۴ درصد رسیده است. رتبه سوم و چهارم گرانی ها نیز متعلق به این دو گروه کالایی است.

اما گروه های تفریح و فرهنگ و حمل و نقل نیز در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال 99 به ترتیب تورم ۴۸.۹ و ۴۶.۴ درصدی را تجربه کرده اند.

گفتنی است، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٥,٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه ای گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی-  تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۹۹

خوراک و پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شدند؟ | تورم پررنگ کالاها و خدمات مصرفی

 

خوراک و پوشاک در تیر ماه ۱۴۰۰ چقدر گران شدند؟ | تورم پررنگ کالاها و خدمات مصرفی