دستگاه ها باید به امضای الکترونیک مجهز شوند

0
67

معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: مهلت سه ماهه دستگاه‌ها برای اجرای امضای الکترونیکی رو به پایان است و دستگاه‌ها باید سیستم خود را به این روند مجهز کنند.

آقای جوادی نیا معاون زیر ساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رابطه با امضای الکترونیک به پرسش‌های زیر پاسخ داد:

سوال: مقرر شده امضای الکترونیک در سیستم تجارت نهادینه شود. توضیحی درباره فرآیند آن می دهید.

جوادی نیا: با استفاده از بیومتریکِ کارت‌های ملی برای استفاده کنندگان از امضای دیجیتال، اطمینان ۱۰۰ درصدی ایجاد خواهیم کرد. با این روش که اثر انگشت ثبت شده در کارت ملی با اثر انگشت فرد حاضر تطبیق داده شده و احراز هویت همانجا انجام می شود. این اقدامی است که با همکاری سازمان ثبت احوال به زودی قابل استفاده خواهد شد.

سوال: امضای الکترونیک برای فعالان تجارت الکترونیک الزامی است، آماری از میزان رعایت این الزام وجود دارد؟

جوادی نیا: از سال ۸۲ که قانون تجارت الکترونیک مصوب شد از نظر قانونی در امضای الکترونیک مشکلی نداشتیم اما اجرای آن به تعویق اُفتاد و مهلت سه ماهه به دستکاه‌های اجرایی داده شد، حال قسمت عمده‌ای از این زمان گذشته و باید دستگاه ها به استفاده از امضای الکترونیک مجهز شوند.

سوال: در چه صورت گواهی امضای الکترونیک مجاز شناخته می شود؟

جوادی نیا: با دستور آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، دستگاه ها باید به استفاده از امضای الکترونیک مجهز شوند. طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، اگر دستگاهی از یک مرکز صدور گواهی غیر مجاز، گواهی دریافت کند، این گواهی بدون اعتبار است و در صورت بارگذاری در سامانه ایجاد مشکل می کند، این مشکل حقوقی در محاکم قضایی قابل قبول نیست.

سوال:تجربه امضای الکترونیک در دیگر کشورها و الزام آن هم مد نظر شما قرار گرفته است. مثالی برایمان می زنید.

جوادی نیا: رایج‌ترین تکنولوژی امنیتی که در کشور‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. امضای الکترونیکی است. مانند کانادا، سوئیس، هند، آذربایجان، مالزی و خیلی جا‌های دیگر نیز به این صورت است. زیر ساخت تکنولوژی‌ها فراهم شده و با مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور این فرآیند تسهیل می شود چرا که کشور ما عضو کنسرسیوم بین الملی آسیاست.