رسوب مواد اولیه شیرخشک نوزادان در گمرک!

0
46

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرک رسوب کرده است و با وجود نامه نگاری های بسیاری که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاری شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد.

هانی تحویل زاده افزود: تحریم ها منجر به افزایش هزینه های تولید شیرخشک نوزادان شده است، ولی سازمان حمایت این افزایش هزینه های تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه های تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است.

وی با بیان اینکه تحریم ها هزینه های تولید را بالا برده است و این افزایش هزینه های تحمیلی به تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت دیده نمی شود، گفت:سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد در صورتی این میزان تغییر، افزایش هزینه های تولیدکننده را پوشش نمی دهد.

تحویل زاده ادامه داد: تحریم ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست. آیتم هایی برای قیمت گذاری وجود دارد که در شرایط عادی معنادار است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است. یعنی در شرایطی که ارز برای واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف هزینه های گزاف حمل و نقل تحمیل می شود، گفته می شود ضابطه ای برای در نظرگرفتن آنها وجود ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: نادیده گرفتن افزایش هزینه های تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است.

وی تصریح کرد: از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرک رسوب کرده است و با وجود نامه نگاری های بسیاری که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاری شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد. زیرا هنوز در گروه کالایی یک قرار نگرفته و در گروه کالایی دو دیده می شود.

به گفته او مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده، ولی حالا که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص صورت گیرد.

تحویل زاده گفت: مشکل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تا ۵۰ درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص ارز هستند.