رشد اقتصادی روسیه به ۱۱ درصد رسید

0
90

وزارت اقتصاد روسیه در گزارش جدید خود اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در ماه می با تداوم روند ریکاوری اقتصادی از بحران کرونا به ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.

وزارت اقتصاد روسیه در گزارش جدید خود اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در ماه می با تداوم روند ریکاوری اقتصادی از بحران کرونا به ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش وزارت اقتصاد روسیه، نرخ بالای رشد اقتصادی‌ای که در ماه می به ثبت رسیده است بیشتر به علت افت اقتصاد در بازه مشابه سال گذشته و مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت سال گذشته می‌باشد.

بنابراین رشد اقتصادی این ماه شاخص درستی از وضعیت اقتصاد روسیه در حال حاضر نیست. وزارت اقتصاد روسیه به منظور برطرف کردن این خطای محاسباتی وضعیت کنونی اقتصاد روسیه را با ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ و شرایط قبل از پاندمی کرونا مقایسه کرده است.

به این ترتیب مشخص شد که اقتصاد روسیه تنها ۰.۳ درصد با وضعیت قبل از کرونا فاصله دارد.

وزارت اقتصاد روسیه همچنین اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی این کشور در ماه آوریل به ۱۰.۸ درصد برسد. این میزان قبلاً ۱۰.۷ درصد تخمین زده شده بود.