رشد ۲۲ هزار واحدی شاخص بورس

0
98

در معاملات آخرین روز هفته رشد ۲۲ هزار واحدی شاخص بورس شاهد بودیم.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۱۸ هزار واحد رسید.

امروز چهار شنبه همچنین  شاخص کل هم (وزن) ۸۱۳۹ واحد مثبت بود. همچنین ارزش معاملات به  ۹۳۶۴ میلیارد تومان رسید.

ارزش کل معاملات امروز بازار 20362 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ  10922 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام  و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است. امروز 54 درصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بود.