سیستم بانکی؛ ام‌المصائب اقتصاد ایران

0
204

دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاست.