شرایط جوی پرواز‌های فرودگاه امام را متوقف نکرده است

0
20

سخنگوی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: شرایط جوی مانع از انجام پرواز‌ها نشده است.

صالحی گفت:در حال حاضر مشکل دید به دلیل شرایط جوی در فرودگاه امام برای انجام پرواز‌ها وجود ندارد.

وی افزود: تیم برف روبی فرودگاه از دیشب آماده است که در صورت نیاز اقدام به اوره پاشی کند، اما از آنجا که هنوز دما به زیر صفر درجه نرسیده اوره پاشی نیز صورت نگرفته است.