شرط بهره‌مندی از طرح کالابرگ الکترونیک خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان شد

0
24

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: در مرحله جدید اجرای طرح ملّی کالابرگ الکترونیک، شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار بر اساس میزان تورم کالا‌های اساسی، خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه است.

علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در خصوص مرحله جدید طرح ملّی کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: از ۳۱ تیرماه و با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه ۴۰۰ هزار تومانی معادل ۵۰ درصد، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوار‌ها اعمال می‌شود.