فرود اضطراری ایرباس 350 قطری در کره جنوبی

0
16

یک هواپیمای ایرباس 350-1000 متعلق به خطوط هوایی قطر پس از بروز نقص فنی در موتور مجبور به فرود اضطراری در کره جنوبی شد.

هواپیمای ایرباس 350-1000 با شماره پرواز 806 متعلق به خطوط هوایی قطر به دلیل بروز نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در کره جنوبی شد.

خلبان این هواپیما با ظن بروز نقص فنی در موتور این هواپیما و نشت روغن تصمیم گرفت هر دو موتور آن را خاموش کند و پس از آن این هواپیما در فرودگاه اینچئون کره جنوبی به زمین نشست.

این پرواز در مسیر دوحه به توکیو بود و در این مسیر 10 ساعت و نیمه در 120 کیلومتری سئول، پایتخت کره جنوبی، دچار مشکل در یکی از موتورهایش شده است. البته پس ازاین فرود اضطراری مسافران آن به یک هواپیمای دیگر منتقل شده و به توکیو منتقل شدند.

نشت روغن و به طور کلی بروز نقص فنی در موتور هواپیماها می‌تواند مخاطرات جدی را برای پروازها به همراه داشته باشد؛ این مسئله در کنار خارج شدن موتور از مدار می‌تواند منجر به ورود دود به داخل کابین و بروز مشکل در تأمین هوای مورد نیاز مسافران شود.

شرکت هواپیمایی قطر 22 فروند هواپیمای ایرباس 350-1000 در ناوگان خود دارد.