قیمت انواع پنیر برای وعده صبحانه

0
83

فهرست قیمت برخی از انواع پنیر موجود در بازار به شرح زیر است؛

نام کالا قیمت (تومان)
پنیر سفید 100 گرمی پگاه ۶,۰۰۰
پنیر خامه ای 100 گرمی پگاه ۶,۵۰۰
پنیر خامه ای ویلی کاله – 350گرم ۱۷,۹۰۰
پنیر شهری سنتی – 300 گرمی پگاه ۲۰,۰۰۰
پنیر کم نمک و کم چرب پگاه – 400 گرم ۲۲,۰۰۰
پنیر سفید آمل – 400 گرمی کاله ۲۷,۹۰۰
پنیر سفید ایرانی – 450 گرمی صباح ۲۹,۰۰۰
پنیر سفید ایرانی – 520 گرمی میهن ۳۱,۵۰۰
پنیر سفید کم چرب روزانه 515 گرم ۳۶,۰۰۰
پنیر لبنه – 750 گرمی کاله ۳۸,۹۲۰
پنیر فتا – 750 گرمی هراز ۴۹,۸۰۰
پنیر لیقوان گلپایگان – 400 گرمی پگاه ۵۱,۰۰۰
پنیر لیقوان بز پاک – 300 گرم ۵۵,۰۰۰
پنیر 400 گرمی سالار لیقوان ۷۰,۰۰۰
پنیر سنتی گوسفندی خیراله شاهی لیقوان – 800 گرم ۱۲۸,۰۰۰