قیمت خودرو صبح امروز ۷ تیر ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد

0
23

قیمت خودرو صبح امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

قیمت خودرو  صبح امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

 

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ ۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا دنده ای EX ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای R ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۰ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ ۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C۳ ۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx ۰ ۰
تیبا صندوق دار پلاس ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دنده ای ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک فول پلاس ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای S ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون زامیاد ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دوگانه سوز ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s اتوماتیک ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۰
سمند LX ۰ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ ۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دنا (تیپ ۱) ۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ساده ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ ۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ ۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۰ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰
پژو ۲۰۷i دنده‌ ای ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک ۰ ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷i پانوراما ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX ۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H۳۰ ۰ ۰
دانگ فنگ S۳۰ ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو تندر E۲ ۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۵ توربو ۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۷ توربو ۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس ۳۵۵,۱۹۳,۹۵۸ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای – V۱ ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷i دنده‌ ای Tu۳ ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ ۰
تارا اتوماتیک V۴ ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰