قیمت سکه و دلار امروز یکشنبه 14 شهریور

0
80

قیمت سکه امامی، امروز به ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۰.۹۹ 11:25
۱۱,۹۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۰.۷۹ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۲۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۲۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۱۲ 11:27
۶,۱۵۰,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰.۰۰ -۱.۵۵ روز قبل
۶,۲۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۷۲ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

همچنین دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۲۲۰ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۲۰ ۱۷۰ ۰.۶۲ 11:14
۲۷,۰۵۰ -۱۴۰.۰۰ -۰.۵۲ روز قبل
۲۷,۱۹۰ ۶۰ ۰.۲۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

قیمت یورو در بازار آزاد بامروز – یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ سپتامبر ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۳۲,۳۵۶ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۵۶ ۸۳ ۰.۲۵ 11:20
۳۲,۲۷۳ -۲۳.۰۰ -۰.۰۸ روز قبل
۳۲,۲۹۶ ۶۵ ۰.۲ ۳ روز پیش