قیمت عجیب تندر ۹۰ در بازار خودرو

0
24

اقتصاد آنلاین نوشت: قیمت تندر ۹۰ E۱ کارکرده ۳۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۵۶۰ میلیون و تندر ۹۰ E۲ صفر به ۸۲۰ میلیون تومان رسید.

قیمت بازار انواع خودرو ال نود
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۳ ۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۱ ۱۳۸۸ ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۷ ۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۱۳۹۷ ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۱۳۹۸ صفر ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۸ صفر ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰