قیمت گاز اروپا افزایش یافت

0
192

قیمت گاز اروپا به دنبال گزارشاتی از اینکه گازپروم به دنبال افزودن ظرفیت صادرات گاز خود از قلمرو اوکراین نیست، مجدداً جهش کرد و از ۹۰۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب بالاتر رفت.

قیمت پیش‌خرید هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز طبیعی برای تحویل در ماه اکتبر، در بورس آی‌سی‌ای لندن، که همین روز جمعه تا ۸۰۰ دلار سقوط کرده بود، به ۹۰۸ دلار رسید.

این جهش قیمت به دنبال تصمیم گازپروم روسیه برای رزرو نکردن ظرفیت صادراتی بیشتر از طریق اوکراین برای ماه اکتبر صورت گرفت. اپراتور انتقال گاز اوکراین مناقصه ارائه ظرفیت ترانزیت ۱۵ میلیون متر مکعب در روز برای ماه اکتبر را ارائه برگزار کرد اما هیچکس در آن شرکت نکرد. خبرگزاری تاس هم گزارش داد که گازپروم تنها ۴.۳ درصد از ظرفیت پیشنهاد شده را رزرو کرده است.

قیمت گاز اروپا البته کمی بعد در بورس تی‌تی اف هلند تا ۸۸۱ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب پایین آمد. علت افت قیمت انتشار این خبر بود که یکی دیگر از تامین‌کنندگان کلیدی گاز اروپا، اکوینور نوروژ، بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، مجوز افزایش صادرات گاز خود از میدان دریایی اوسبرگ و ترول را دریافت کرد.