محرومیت ۲ میلیون کارگر از مزایای قانون کار

0
18

حدود ۲ میلیون و ۹هزار و ۹۸۲ نفر در بهار ۱۴۰۲ اشتغال ناقص داشته اند، این رقم در بهار ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۲۸۲هزار و ۳۲۱ نفر بوده است.

مطابق آخرین آمار ارائه شده در بهار ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ۰.۳ درصد افزایش یافته است.