مزایای استفاده از ادامه بیمه به طور اختیاری

0
102

کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعدها به علت عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند و به این منظور سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام به راه‌اندازی سرویس انعقاد قرارداد بیمه اختیاری کرده است.

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی  ، با اشاره به عزم سازمان تامین اجتماعی برای توسعه پوشش بیمه ای در جامعه بر اساس قانون این سازمان، گفت: در قانون مذکور برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعدها به علت عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: از این رو، سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام به راه‌اندازی سرویس انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری کرده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس (Es.tamin.ir) و با ورود به منوی بیمه‌شدگان- بیمه‌شدگان خاص- نسبت به ثبت‌نام و عقد قرارداد با این نوع بیمه‌ اقدام کنند.

وی افزود: کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعدها به علت عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند و سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع، روانسازی امور، پاسخگویی سریع و افزایش رضایتمندی مخاطبان اقدام به راه‌اندازی سرویس انعقاد قرارداد بیمه اختیاری کرده است.

شکوری در توضیح شرایط و مزایایی «ادامه بیمه به طور اختیاری» گفت: متقاضیان مرد و زن که دارای حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی نزد سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و در تاریخ انعقاد قرارداد دارای ۵۰ سال تمام سن و یا کمتر باشند و یا دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی معادل مازاد سنی مذکور بوده و خواهان انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه به صورت بیمه اختیاری باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان به آدرس (Es.tamin.ir) به صورت غیرحضوری نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق‌بیمه از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و خدمات درمانی در مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: متقاضیان مرد ۵۰ سال سن و یا کمتر که در تاریخ انعقاد قرارداد فاقد حداقل ۳۰ روز پرداخت حق‌بیمه قبلی باشند، در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ‌می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کنند.

به گفته شکوری حداقل سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای متقاضیان ۱۸ سال تمام تعیین شده و در غیر این صورت ارائه گواهی رشد الزامی‌خواهد بود.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: امکان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری برای تمامی‌ متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی داشته باشند بدون رعایت شرط سنی میسر خواهد بود.

شکوری ادامه داد: هر نوع سابقه پرداخت حق‌بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد (به استثنا سابقه پرداخت حق‌بیمه با نرخ جزیی) و همچنین تمامی ‌سوابق منتقله از سایر صندوق‌ها پس از پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

به گفته وی تمامی ‌بیمه‌شدگان اختیاری و آن قبیل از مستمری‌بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق‌بیمه اختیاری در ردیف مستمری‌بگیران قرار می‌گیرند، همانند بیمه‌شدگان اجباری در هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن‌ودفن و همچنین وسایل کمک‌پزشکی (پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می‌شود.

شکوری در خصوص نحوه محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه اختیاری گفت: دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه مشمولان برای کسانی که بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه از ۲‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه متقاضیانی که پنج سال و یا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۲‌/۱ حداقل و حداکثر دستمزد شاغلان خواهد بود.

به گفته وی از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌شود، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در هر حال دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه از ۲‌/۱ حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

شکوری ادامه داد: افرادی که دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان بیش از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا ‌باشد، هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌شود، دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان نیز افزایش می‌یابد.

به گفته وی نرخ پرداخت حق‌بیمه در این نوع بیمه معادل ۲۷ درصد دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه مورد قرارداد خواهد بود.

شکوری در خصوص نحوه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و پرداخت حق‌بیمه گفت: بیمه‌شدگان اختیاری می‌بایست با ورود به سامانه سازمان به آدرس اینترنتی  (Es.tamin.ir)، منوی بیمه‌شدگان – بیمه‌شدگان خاص – انعقاد قراداد بیمه اختیاری؛ نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه برای اولین‌بار حداکثر تا ۲۰ روز از تاریخ ثبت قرارداد و در ادامه نیز جهت هر ماه حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد اقدام کنند، در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق‌بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به انعقاد قرارداد جدید و موافقت سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری می‌بایست حداکثر دو ماه بعد از از انعقاد قرارداد توسط پزشک معتمد سازمان مورد معاینه پزشکی قرار گیرند.

وی ادامه داد: آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان در زمان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، ازکارافتاده کلی شناخته شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی در خصوص بیماری اولیه مربوط به قبل از قرارداد برخوردار شوند؛ مگر اینکه به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شوند که در این صورت معرفی بیمه‌شده به کمیسیون پزشکی با رعایت سایر مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته شکوری تمامی‌ متقاضیان بیمه اختیاری در صورت احراز همزمان دو شرط از انجام معاینات پزشکی معاف خواهند بود: ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ انعقاد قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق‌بیمه با نرخ کامل را داشته باشند و ظرف یک سال قبل از تاریخ انعقاد قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه با نرخ کامل باشند.