هر کیلو برنج هاشمی چند شد؟

0
21

در این خبر قیمت انواع برنج موجود در بازار بررسی شده است.

نام کالا قیمت(تومان)
برنج طارم ممتاز گلستان – ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۲۹,۰۰۰
برنج هاشمی معطر گیلان کاویش – ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۷۶,۰۰۰
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار ۲.۲۶ کیلوگرم ۲۷۸,۹۰۰
برنج فجر مهمان نواز – ۱۰ کیلوگرم ۸۳۰,۶۰۰
برنج دانه بلند بسمتی ۱۱۲۱ محسن – ۱۰ کیلوگرم ۴۲۹,۰۰۰
برنج ایرانی طارم هاشمی مژده- ۱۰ کیلوگرم ۱,۱۵۰,۰۰۰
برنج دانه بلند ۱۱۲۱ هندی ممتاز رضوی – ۱۰ کیلوگرم ۳۹۰,۰۰۰
برنج طارم عطری مهمان نواز – ۱۰ کیلوگرم ۸۹۲,۵۰۰
برنج ندا شمشاد – ۵ کیلوگرم ۵۱۵,۰۰۰