وزیر کار کارت زرد گرفت

0
235

نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص علت قطع بیمه قالیبافان که سوال محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز بود، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره «علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان»مطرح شد که سوال کننده پس از استماع توضیحات شریعتمداری و عدم اقناع از توضیحات وی، سوال را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با ۴۵ رأی موافق، ۱۵۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از پاسخ های وزیر قانع نشدند.

زهرا شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت گزارشی از نحوه بررسی سوال در این کمیسیون ارائه کرد و گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ ‌کمیسیون با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌شود.