پراید ۱۳۹ میلیون تومان شد

0
80

آخرین قیمت پراید در بازار را منتشر کرد.

در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

پراید ۱۳۹ میلیون تومان شد