پیشنهاد مناظره نوبخت و میرکاظمی درباره ابهامات بودجه‌ای بازنشستگان و معلمان

0
112

برخی کاربران در فضای مجازی پیشنهاد مناظره نوبخت و میرکاظمی در خصوص ابهامات بودجه‌ای بازنشستگان و معلمان را مطرح کرده‌اند.

محمد باقر نوبخت اخیرا اعلام کرده است، طبق مصوبه اسفند سال ٩٥ هیات وزیران همه دستگاه های اجرایی که از افزایش تا ٥٠ درصدی امتیازات مواد ٦٥، ٦٦ و ٦٨ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نکرده بودند می توانستند نهایتا با مجوز سازمان برنامه و بودجه از این افزایش استفاده نمایند و این سازمان در اسفند ٩٨ مجوز لازم را صادر نمود و همه دستگاه ها از این افزایش به ویژه ٥٠ درصد بند ١٠ ماده ٦٨ برخوردار شدند.

ولی اموزش و پرورش انرا با کسر افزایش های اعمال شده رتبه بندی به طور ناقص اجرا نمود که با مجوز سازمان یکبار انرا در سال٩٩ ترمیم  نمود و چون ظرفیت قانونی هنوز وجود داشت مقرر شد مجددا تا سقف ٢١ و ٢٧ در صد انرا تکمیل نمایند و با استفاده از ظرفیت بند ط ماده ٢٨ قانون الحاق تامین اعتبار ان تکمیل گردد. لذا این اقدام نه صرفا در روز های پایانی دولت دوازدهم مطرح شد بلکه از اواخر سال ٩٨ که مورد مطالبه معلمان محترم بوده و یکبار در سال ٩٩ ترمیم و تکمیل ان در سال ١٤٠٠  انجام یافت.
لذا نه تنها معلمان محترم شایسته چنین افزایشی بوده بلکه از نظر قانونی هم مجوز لازم برای اجرا ان وجود دارد.

اینجانب به اراده دولت محترم سیزدهم در خدمت به کارمندان محترم به ویژه فرهنگیان شریف و استیفای قانونی انها اعتماد دارم و برداشتم این است که سو ظنی پیش امده است لذا توصیه می نمایم به طور منطقی و با استدلال در جلساتی با مسولین ذیربط این مطالبه مورد مداقه و مشکل حل شود.

در همین راستا برخی بازنشستگان پرسشهایی از این دست را مطرح کرده اند، آیا جنابعالی آمادگی حضور برای پاسخگویی به گفته های آقای دکتر میر کاظمی ریاست جدید سازمان  برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی را دارید. تا برای جامعه  میلیونی بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی  روشن شود که کدامیک از بزرگوراران، بر نمط قانون رفته اند و بد اخلاقی وبی قانونی از کیست؟