چک‌های جدید نصف چک‌های قدیمی، برگشت خوردند

0
58

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از زمان توزیع دسته چک‌های جدید میزان برگشتی این چک‌ها نصف چک‌های قدیمی بوده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: از ابتدای سال تا پایان تیر؛ حدود ۹ درصد چک‌های قدیمی برگشت خورده‌اند در حالی که در خصوص چک‌های جدید این عدد چهار و شش دهم درصد بوده است و این مو ضوع نشان می‌دهد میزان برگشت چک‌های جدید تقریباً نصف چک‌های قدیمی است.

آمنه نادعلی زاده افزود اجرای قانون جدید چک موفق بوده به نحوی که در لحظه تخصیص دسته چک افراد اعتبارسنجی می‌شوند و در هنگام صدور چک نیز اگر کسی چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند چک صیادی صادر کند

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۰ میلیون چک بنفش رنگ جدید در کشور توزیع شده که ۱۶ درصد آن‌ها معادل ۱۰ میلیون فقره چک در سامانه صیاد در لحظه مبادله ثبت شده است.

نادعلی افزود: مردم با قانون جدید چک آشنا شده‌اند و زمانی که چک را دریافت می‌کنند ثبت آن را در سامانه صیاد انجام می‌دهند

سخنگوی اجرای قانون جدید چک اضافه کرد: آمار نشان می‌دهد ۸۰ درصد چک‌هایی که در سامانه ثبت صیاد ثبت می‌شود از سوی ذینفعان نیز در سامانه صیاد تأیید می‌شود.