کاهش سود وام ساخت مسکن به ۱۸ درصد ؛ اقساط هم سبک‌تر شدند

0
33

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: متقاضیان دریافت وام ساخت مسکن از نرخ ۲۳ درصدی و مبلغ اقساط گلایه داشتند که با دستور رئیس جمهور تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.

رئیس بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس‌جمهور و مصوبه امروز شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن که توسط وزارت راه برای مردم تهیه می‌شود ۱۸ درصد تعیین شد. با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد قاعدتا مبلغ اقساط آن هم کاهش می‌یابد.