کاهش ۵۷ درصدی پروازهای فرودگاه مهرآباد در تعطیلات

0
81

آمار رسمی حاکی از آن است که در تعطیلات چند روز اخیر، پروازهای فرودگاه مهرآباد ۵۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 28 تیر امسال 349 پرواز (175 پرواز خروجی و 174 پرواز ورودی) در فرودگاه مهرآباد انجام شد که این تعداد با کاهش 57 درصدی به 150 پرواز در روز 28 مرداد 1400 رسیده است.

28 مرداد امسال 76 پرواز خروجی و 74 پرواز ورودی در فرودگاه مهرآباد انجام شده است.

تعداد پروازهای خروجی و ورودی این فرودگاه طی روز 28 مرداد به ترتیب در مقایسه با روز مشابه در تیرماه 56.6 و 57.5 درصد رشد منفی داشته است.