کاهش ۸.۵ درصدی شاخص بورس در آخرین ماه تابستان

0
79

در پایان معاملات شهریورماه شاخص کل با 129098 واحد کاهش نسبت به مردادماه گذشته، به رقم 1386451 واحد رسید که 8.52 درصد کاهش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 120135 واحد کاهش به رقم 1024524 واحد رسید و شاخص بازار دوم با 180452 واحد کاهش عدد 2764835 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 10.5 درصد و 6.13 درصد کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

همچنین شاخص کل هم وزن با 20531 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 415499 واحد رسید و با 4.71 درصد کاهش نسبت به ماه قبل همراه شد.

این گزارش می‌افزاید: در سومین ماه از تابستان امسال، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 2036950 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به مرداد ماه، 87.40 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که تعداد 241406 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 30 میلیون و 32 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 76.28 درصد افزایش و 120.45 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین تعداد 20921 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 406698 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با 65.55 درصد و 107.27 درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 40 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 39562 میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب 84.47 درصد و 81.80 درصد افزایش نسبت به مردادماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد بیش از 87 میلیون قرارداد به ارزش 1643 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 82.49 درصد و 155.38 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته همراه شد.