۳۲۶ هزار آمریکایی هفته گذشته بیکار شدند

0
68

گزارش هفتگی جدید وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد آمریکایی‌هایی که در هفته گذشته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را به ثبت رساندند به ۳۲۶ هزار نفر رسیده است.

طبق این گزارش تعداد بیکاران هفتگی نسبت به آمار یک هفته قبل با کاهش ۳۸ هزار نفری روبرو شده است. با این حال این میزان بیکاری هنوز نسبت به بیکاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر در هفته‌های قبل از پاندمی کرونا قابل‌توجه است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه آمریکا در این هفته به ۳۴۵ هزار نفر برسد.

تعداد افرادی که به طور مداوم از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند این هفته با ۹۷ هزار نفر کاهش به ۲.۷۱ میلیون نفر رسید.

تعداد آمریکایی‌هایی که تحت برنامه‌های حمایتی مختلف قرار دارند با به پایان رسیدن بسیاری از بسته‌های کمکی مالی به ۴.۱۷ میلیون نفر رسید.